ផលិតផល

  • Corten steel screen

    អេក្រង់ដែក Corten

    សម្រាប់ជញ្ជាំងសិល្បៈដែកនេះជាធម្មតាយើងប្រើដែកធន់ធន់នឹងច្រេះដែលជាវត្ថុធាតុដើមដោយផ្អែកលើលំនាំណាដែលអតិថិជនចង់បានយើងនឹងធ្វើវាជាមួយនឹងការកាត់ម្រ័ក្សណ៍បន្ទាប់មកផ្សារដែកនិងខួងហើយជួសជុលវាជាមួយផ្នែករឹងដែលបានរៀបចំទុកជាមុន។